Urbanisme és una de les grans àrees de gestió municipal. Des d'aquesta àrea es gestionen i controlen assumptes com la creació del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU), el planejament i les diferents actuacions urbanístiques en sòl pertanyent a Burjassot, la gestió i aprovació de llicències d'obres particulars o la gestió i el control de l'ocupació de la via pública.

També vetla perquè totes les accions preses i aprovades pel consistori, empreses o particulars respecten l'entorn i el Medi Ambient, a l'hora de dur a terme aquestes accions.

Punts d’interés Urbanístics